Informatie boekje 2019-2020

Voorwoord

De informatie in dit boekje is bedoeld om je een beeld te geven van onze judovereniging, onze werkwijze en activiteiten.

Ook vind je een overzicht van bestuursleden bij wie je terecht kunt voor vragen.

Budovereniging Samurai Susteren is een judovereniging met zowel jeugdleden als senioren. Hierbij staat het beleven van plezier in de uitoefening van de judosport voorop. Tevens stimuleren wij onze leden wel om ook naar wedstrijden te gaan.

De judosport is een sport waar discipline hoog in het vaandel staat. Het is ook een sport die zeer goed is voor de motorische ontwikkeling en de weerbaarheid van een kind. Uit ervaring blijkt dat vrij rustige en gesloten kinderen veelal vrijer worden, maar ook drukkere kinderen kunnen door de judosport vaak een stukje rust terug vinden.

Onze vereniging bestaat uit een aantal groepen judoka’s variërend in de leeftijd van 4 tot ongeveer 18 jaar en een seniorengroep.

Waarom noemt onze vereniging zich budovereniging en niet judovereniging?

Een budovereniging mag meerdere soortgelijke (vecht)sporten onderwijzen. In het prille begin van de vereniging is dat ook zo geweest. In de loop der jaren heeft de vereniging zich alleen nog bezig gehouden met judo, maar de naam is behouden.

Het bestuur van Budovereniging Samurai Susteren bestaat volledig uit vrijwilligers die binnen hun mogelijkheden de vereniging zo goed als mogelijk proberen te besturen. Heeft u interesse om ook een bijdrage hieraan te leveren, (het maakt niet uit hoe) dan horen wij dit graag van u en dit stellen we erg op prijs.

Mededeling
Als we naar wedstrijden gaan worden er meestal wel wat foto’s gemaakt die we soms laten plaatsen bij een artikel in regionale weekbladen (bijvoorbeeld Waekblaad of Trompetter) of op social media.
Indien ouders of verantwoordelijken niet akkoord gaan met het publiceren van foto’s waar mogelijk hun zoon en/of dochter op te zien is dan verzoeken wij u om dit te  melden bij iemand van het bestuur (zie Hoofdstuk 6).

Inhoudsopgave:

1.            Lid worden van onze vereniging
1.1.         Aanmelden
1.2.         Contributie
1.3.         Opzeggen lidmaatschap
2.            Trainingen
2.1.         Waar
2.2.         Wanneer
2.3.         Overgang naar andere groep
2.4.         Hygiëne
2.5.         Kleding voorschriften
2.6.         Trainer(s)
2.7.         Voor aanvang van de training
2.8.         Tijdens de training
2.9.         Afmelden voor een training
2.10.       Katatraining
3.            Judo Bond Nederland (JBN)
4.            Wedstrijden
4.1.         Wedstrijd deelname
4.2.         Wedstrijd voorschriften
4.3.         Wedstrijdtekens van de scheidsrechter
4.4.         Wedstrijdgroep
5.            Activiteiten
5.1.         Examens
5.2.         Uitstapjes
5.3.         Algemene ledenvergadering
6.            Bestuur
7.            AVG-wetgeving

1. Lid worden van onze vereniging

1.1.Aanmelden

Bij de eerste kennismaking dient er een ouder of verantwoordelijke aanwezig te zijn.

Tijdens iedere training is er altijd iemand van het bestuur aanwezig die je informatie en een inschrijfformulier kan geven. Na de proefperiode dient het inschrijfformulier volledig ingevuld ingeleverd te worden. Voor de proefperiode kun je van de vereniging een judopak lenen. Hiervoor dient wel het uitleenformulier ingevuld te worden. Na de proefperiode dien je zelf voor een judopak te zorgen. Het leenpak moet schoongewassen ingeleverd worden. De eerste 4 lessen (2 weken) zijn gratis en je kunt hier ten alle tijden mee starten.
Start je rond de 1e met een proeftraining en besluit je lid te willen worden dan word je per de 15e betalend lid (halve maand) en start je rond de 15e met een proeftraining dan kun je per de 1e van de volgende maand betalend lid worden van onze vereniging.
Tevens vragen wij éénmalig €7,50 inschrijfgeld.

De minimum leeftijd om lid te kunnen worden is 4 jaar.

1.2.Contributie

De contributie bedraagt voor alle leden € 150,=  per lid per jaar.
Deze contributie kan op de volgende manieren betaald worden:
Per jaar (€150), per half jaar (€ 75),  per kwartaal (€ 37,50) of per maand (€ 12,50)

De contributie dient uiterlijk op de 15de van de lopende maand door ons te zijn ontvangen.
Bij betaling per half jaar of per kwartaal dient het verschuldigde bedrag vooraf overgemaakt te worden.

Let er op dat ook in de zomer maanden juli en augustus de contributie verschuldigd is. Indien je opzegt per 1 juli en je weer aanmeld per 1 september dan dien je alsnog ook de maanden juli en augustus te betalen.

De contributie dient overgemaakt te worden naar:

bankrekeningnummer (IBAN) NL09 RABO 0150 2108 92 t.n.v. Budovereniging Samurai Susteren

Het JBN lidmaatschap staat hier los van ; Dit wordt jaarlijks betaald (zie hoofdstuk 3)

Bij een achterstand van de contributie zal de penningmeester contact opnemen met het verzoek om deze zsm alsnog te voldoen.

Wanneer de betaling achterblijft behoudt de vereniging zich het recht om de judoka te schorsen voor de lessen. Ook kan de judoka uitgesloten worden van deelname aan de activiteiten. Judoka’s die een achterstand hebben in de contributie kunnen tevens niet opgaan voor het bandenexamen.

1.3.Opzeggen lidmaatschap

Indien je het lidmaatschap wilt opzeggen dan geldt dat je dit minimaal een maand van te voren moet aangeven. Indien de 1e en/of 2e van de volgende maand in een weekend valt, zorg dan dat je vóór de 1e hebt opgezegd. Opzeggen dient uitsluitend schriftelijk gedaan te worden per post of via een tijdige email aan ons e-mailadres: bcsamuraisusteren@gmail.com

Voorbeeld:
Meld je je af op 12 februari dan vervalt de club contributie verplichting per 1 april. Uiteraard mag je dan ook tot 1 april blijven meetrainen.
Tegelijkertijd dien je ook het lidmaatschap zelf bij de JBN op te zeggen.
Dit kan via de website van de JBN (www.jbn.nl).
Ook kun je een e-mail sturen naar de ledenadministratie (adres staat achter op het judopasje).
Let er wel op dat het lidmaatschap bij de JBN anders loopt dan bij de vereniging (per jaar) en deze moet 6 weken voor de verlengdatum opgezegd worden.

De exacte ingangsdatum staat op het JBN pasje vermeld.
Bij te late opzegging is een jaarcontributie aan de JBN verschuldigd.

2. Trainingen

2.1.Waar

Wij trainen bij sportinstituut Hofman te Susteren.

Het adres is:

Bleekwal 4, 6114 HN Susteren
De club stelt zich niet aansprakelijk voor verloren/verdwenen persoonlijke zaken tijdens de trainingen.
Voor aanvang van de training wachten we rustig, en zonder te schreeuwen, in de kleedlokalen.

2.2.Wanneer

De reguliere trainingen worden 2 x per week gegeven, op maandag en donderdag.
Afhankelijk van je leeftijd en/of ervaring wordt je in een groep ingedeeld.
Het is aan de trainer om te bepalen in welke groep een judoka komt.

Op maandag en donderdag:
1e groep: traint van 16.00 tot 16.45 uur
2e groep: traint van 17.00 tot 18.00 uur
3e groep: traint van 18.00 tot 19.00 uur
4e groep: traint van 19.00 tot 20.00 uur
5e groep: traint van 20:00 tot 21:00 uur (senioren)

Op zaterdag:
Wedstrijdgroep: traint van 10:30 – 11:30 /12:00 (zie hoofdstuk 4.4)
Katagroep: traint van 12:00 – 13:00 (zie hoofdstuk 2.10)

Voor alle groepen geldt dat er zowel aan conditie, kracht, techniek als aan wedstrijden aandacht wordt besteed.
Tijdens feestdagen en alle schoolvakanties (gebaseerd op de lokale basisscholen) zijn er geen trainingen.

2.3.Overgang naar andere groep

Overgang naar een andere groep is afhankelijk van je opgebouwde kwaliteiten, leeftijd en mogelijk ook de groepssamenstelling.
De trainer bepaalt grotendeels in welke groep je het best ingedeeld kan worden en zal dit, indien nodig, met je ouders bespreken.
Ook wanneer de trainer een overgang naar een andere groep adviseert, wordt dit kenbaar gemaakt.
Heb je al eens eerder aan judo gedaan of ben je helemaal nieuw dan start je ongeacht je leeftijd toch in de 1ste of 2de groep om te beoordelen wat je al wel en niet kunt.

Uitzondering hierop is als je 16 jaar of ouder bent.
Dan zul je in de 5de groep meetrainen.

2.4.Hygiëne

In verband met de hygiëne is het niet toegestaan om met enig schoeisel de matten te betreden. Je dient na het omkleden op schone slippers de zaal in te gaan. Moet je onverhoopt naar het toilet of wil je wat drinken, doe dan ook eerst je slippers aan.

De nagels van je handen en voeten dienen kort geknipt en schóón te zijn.

De persoonlijke hygiëne van de judoka moet van een hoge kwaliteit zijn.
De trainer kan leden weigeren om mee te doen als hieraan niet wordt voldaan.

Lang haar dient met elastiekjes opgebonden te worden om ongemak voor de andere leden te voorkomen.

Heb je een infectie aan je voet (bijvoorbeeld voetschimmel of wratjes) geef dit dan even door aan de trainer en doe een schone sok aan die je alleen op de mat draagt. Ook is het belangrijk om zo spoedig mogelijk aan het bestuur door te geven indien er iets is waarmee we rekening mee dienen te houden. Dit kan van diverse aard zijn.

2.5.Kleding voorschriften

Iedere judoka dient in het bezit te zijn van een deugdelijke en schone wit of blauwe judogi. (judo pak)
Het is niet toegestaan om in judopak te komen of te gaan. Omkleding kan in de daarvoor bestemde kleedruimtes.
Let op! Bij wedstrijden geldt dat je alleen een wit judogi mag dragen.
Blauwe pakken worden in principe niet toegestaan bij wedstrijden en zijn alleen voor trainingen geschikt.
De judoka is zelf verantwoordelijk voor de aanschaf van een pak.
Judopakken en judobanden kunnen uiteraard via onze club besteld worden bij:
Melanie Teunissen tel: 06-22651756 of via e-mail: bcsamuraisusteren@gmail.com

Je kunt natuurlijk ook zelf elders een judogi en/of band aanschaffen.

Vraag dan wel eerst even aan een van onze bestuursleden wat je het beste kunt nemen en ook je maat.
Omdat een nieuw judogi na het wassen redelijk krimpt dien je dit zeker ongeveer 10 cm groter te nemen dan de gemeten lengte.
Je mag geen horloge of andere sieraden (piercings, ringen, losse oorbel, kettingen) dragen. Heb je net nieuwe oorbelgaatjes, dan kun je deze thuis met een pleister goed afplakken.
De meisjes dragen onder de judogi een wit T-shirt.
De jongens dragen géén hemd of T-shirt onder de judogi.

De judo kleding mag geen gaten en/of scheuren vertonen en moet schoon, droog en zonder onprettige geur zijn.
De mouwen en/of broekspijpen mogen niet worden omgeslagen omdat andere judoka’s hierin kunnen blijven haken en daardoor blessures kunnen oplopen.

2.6.Trainer(s)

Onze trainingen worden verzorgd door een trainer en eventueel een stagiair of dojo assistent. Als de trainer verhinderd is zal hij zoveel mogelijk zelf zorg dragen voor een kwalitatieve vervanging. De trainingen zullen dus zo goed als altijd door gaan tenzij door extreme warmte het niet verantwoordt is om te trainen. De trainingen worden verzorgd door een gecertificeerde trainer die beschikt over de door de Judo Bond Nederland vereiste kwalificaties en graduaties om les te kan en mag geven aan onze judoka’s of een trainer die onder diens supervisie staat.

2.7.Voor aanvang van de training

Om de trainingen rustig te kunnen laten plaatsvinden, vragen wij de toeschouwers tijdens de trainingen zo rustig mogelijk te zijn.
Wij vragen de judoka’s uit de volgende groep rustig in de kleedkamers te wachten totdat de huidige groep klaar is en nadrukkelijk pas de mat op te komen nadat de training van de vorige groep is afgelopen.

2.8.Tijdens de training

Aan de ouders vragen wij, om tijdens en tussen de trainingen de trainer niet met vragen te belasten. In principe is er tijdens de training altijd een bestuurslid aanwezig. Met alle vragen of aanmerkingen kun je bij deze persoon terecht.

De trainer, het bestuur en de leden van de activiteiten commissie zijn allen BHV gecertificeerd.
Er is dan ook altijd iemand aanwezig die in geval van nood weet hoe te handelen.

2.9.Afmelden voor een training

Mocht je een keer niet aanwezig kunnen zijn op de training, dan is het gewenst dat je vóór 16:00 uur of eerder afgemeld wordt via een sms of via onze e-mail :
Afmelden kan altijd bij één van de bestuursleden. (bij voorkeur per e-mail, sms of Whatsapp bericht)

Voor contact gegevens van het bestuur, zie hoofdstuk 6.

Algemeen emailadres: bcsamuraisusteren@gmail.com

Kies je er voor om standaard maar 1 keer per week te komen trainen, geef dit dan ook door. Je hoeft voor die dag dan niet iedere keer afgemeld te worden. De contributie blijft bij deze keuze echter wel gelijk. De club biedt 2 trainingen per week maar je bepaalt zelf of je hier gebruik van wilt maken.

2.10.   Katatraining

Indien er voldoende animo is, wordt er ook een aparte katatraining aangeboden.

Voorwaarden voor deelname aan de katatraining zijn:
De judoka:
– Traint serieus mee
– komt met grote regelmaat naar de reguliere trainingen
– komt met grote regelmaat naar de katatraining
– Heeft de intentie om binnen een gesteld termijn op te gaan voor het zwarte band examen. (geen extra trainingsuurtje!)
– kan alleen meedoen indien de trainer dit heeft geaccordeerd
– Indien de judoka verhinderd is om een katatraining bij te wonen, dan dient dit op tijd doorgegeven te worden.

Mocht er aan bovenstaande voorwaarden niet (meer) voldaan worden, dan kan er besloten worden om de judoka uit te sluiten voor de katatraining.
Indien de judoka besluit om niet meer deel te nemen aan de katatraining, dan dient hij/zij dit direct mede te delen.
Het aanmeldingsformulier voor de katatraining is verkrijgbaar op de dojo.

3.  Judo Bond Nederland (JBN)

Wij zijn als budovereniging verbonden aan de Judo Bond Nederland.
Al onze leden worden bij aanvang van het club-lidmaatschap ook automatisch door onze club aangemeld bij de JBN. Als je lid bent van de JBN, zorg dan dat je tijdig de jaarlijkse contributie aan de JBN betaalt.
Je ontvangt na aanmelding een JBN pasje en een judo paspoort, waarin alle graduaties (banden) opgenomen worden. Deze passen zijn ook nodig om aan JBN geregistreerde wedstrijden te kunnen meedoen. Ook de banden(examens) en bijhorende diploma’s worden officieel geregistreerd.

 

Contributietarieven per 1 januari 2019
De Judo Bond Nederland (JBN) kent een lidmaatschapsstructuur, waarbij het lidmaatschap niet gebonden is aan het kalenderjaar. Hieronder worden de lidmaatschapsvoorwaarden van de JBN samengevat weergegeven. Raadpleeg www.jbn.nl/lidmaatschap voor de meest actuele voorwaarden.

Algemeen
Als u of uw kind aan judo, jiujitsu of aikido doet bij een bij de JBN aangesloten club hoort het lidmaatschap van de JBN daar ook bij.
• Het lidmaatschap van de JBN is strikt persoonlijk en staat los van het lidmaatschap van uw club.
• Het lidmaatschap wordt niet automatisch door uw club opgezegd. U kunt wel via uw club worden aangemeld.

Lidmaatschapsvoorwaarden
• Het JBN lidmaatschap gaat administratief in op de eerste van de maand, volgend op de dag dat de aanmelding op het bondsbureau is ontvangen;
• De duur van het lidmaatschap is 1 jaar en wordt vervolgens, behoudens opzegging, telkenmale met 12 maanden stilzwijgend verlengd;
• Het lidmaatschap eindigt door schriftelijke opzegging van het lid indien een dergelijke opzegging 6 weken voor het einde, als hierboven beschreven, is ontvangen.
Lidmaatschapstarieven per jaar (peildatum 31-12-2019)
Geboren in 2011 en later (jonger dan 7 jaar)             € 16,25
Geboren in 2006 t/m 2010 (jonger dan 12 jaar)        € 29,75
Geboren in 2001 t/m 2005 (12-16 jaar)                     € 38,25
Geboren in 2000 en eerder (17 jaar en ouder)          € 53,85
Leden via koppeling Jeugdsportfonds (JSF)             € 25,00

Wijze van betalen:
Indien geen automatische incasso wordt afgegeven wordt het contributiebedrag verhoogd met verwerkingskosten á € 3,95.
De automatische incasso kan beheerd worden via www.mijnjbn.nl.

Inschrijfkosten
Als nieuw lid betaal je altijd eenmalig inschrijfkosten van € 12,25.

Lidmaatschapsbewijs:

JBN Pas en JBN Kidsclubpas
De JBN geeft een eigen JBN Pas, het lidmaatschapsbewijs van en voor JBN leden, uit. JBN leden, jonger dan 12 jaar, zijn automatisch lid van de Kidsclub. Zij krijgen dan ook hun eigen pas, de Kidsclubpas.

JBN Pas, nieuwe leden kunnen hun JBN Pas binnen zes weken na hun aanmelding bij de JBN tegemoet zien.

Sportscholen/verenigingen
De contributie (administratiekosten HR art, 8 lid 3 d) voor clubs bedraagt € 303,00. De eenmalige inschrijfkosten betreffen € 23,40.

Graduaties
De minimum leeftijden, gekoppeld aan het behalen van kyu graden (banden) zijn overeenkomstig het Nationaal Graduatie Systeem voor de jeugd:
6/ 7 jaar        –           gele band
7/ 8 jaar        –           oranje band
9/10 jaar        –           groene band
10/11 jaar        –           blauwe band
11/12 jaar        –           bruine band
De zwarte band (1e Dan) kan worden behaald vanaf 16-jarige leeftijd.

4. Wedstrijden

4.1.Wedstrijd deelname

Er wordt door onze judovereniging deelgenomen aan zowel vriendschappelijke als bondswedstrijden.
Heb je voldoende capaciteit, ben je lid van de JBN en heb je geen achterstand in het betalen van je clubcontributie dan mag je meedoen.
Ruim van te voren wordt aangegeven welke wedstrijden er zijn en welke kosten er aan verbonden zijn.
De aankondiging van toernooien hangen op ons toernooien bord in de dojo.
Het is de bedoeling dat wedstrijd geïnteresseerden hier regelmatig op kijken als ze mee willen doen. Ook de trainer verwijst hier regelmatig naar.
Het is van belang om rekening te houden met de uiterste datum waarop aanmelding voor een wedstrijd dient plaats te vinden. Bij een te late aanmelding kan er namelijk niet meer worden deelgenomen. De aanmelding en betaling gaat altijd via de club.

Aanmelden kan via het e-mailadres: bcsstoernooi@gmail.com

Onze wedstrijdcoördinator is Thomas Kronberger.

Je ouders dienen ervoor te zorgen dat je op tijd aanwezig bent bij de opgegeven wedstrijd. Een schema van weging en aanvang van de wedstrijd wordt tijdig voor de wedstrijd door de club aan jullie doorgegeven.
Er is altijd een trainer en/of een bestuurslid aanwezig bij de wedstrijden en deze zullen je als coach bijstaan tijdens een wedstrijd.

4.2.Wedstrijd voorschriften

 • Iedere judoka dient in het bezit te zijn van een wit judogi.
 • Judoka’s dienen zelf een rode en een witte wedstrijdband mee te nemen.
 • Je judogi moet schoon, droog en zonder onprettige geur zijn.
 • Je mag geen horloge of andere sieraden (piercings, oorbel, kettingen) dragen.
 • Heb je net nieuwe oorbelgaatjes en je oorbel kan er niet uit, dan kun je helaas niet deelnemen.
 • De meisjes dragen onder de judogi een wit T-shirt zonder opdruk. De jongens dragen géén hemd of T-shirt onder de judogi.
 • Je nagels van voeten en handen moeten kort geknipt en schoon zijn.
 • De persoonlijke hygiëne van de judoka moet van een hoge kwaliteit zijn.
 • Lang haar dient met elastiekjes (zonder ingeweven metaal!)opgebonden worden in een knot of in een vlecht, om ongemak voor de andere deelnemer te voorkomen (geen scherpe of harde onderdelen).

– Extra voorschrift vanuit onze club: Deelname aan de Districtskampioenschappen is alleen voor judoka’s die regelmatig op toernooi zijn geweest (Min aantal per jaar) en na overleg met de trainer.

4.3.Wedstrijdtekens van de scheidsrechter

De scheidsrechter geeft tijdens de wedstrijd de hierna vermelde tekens bij de volgende beslissingen.
De manier waarop de scheidsrechter communiceert en de gehanteerde richtlijnen voor waardering zijn in onderstaand overzicht per categorie uiteengezet.

waardering teken –10 punten

Ippon

Een Ippon wordt gescoord als een judoka op gecontroleerde wijze zijn tegenstander met kracht èn met snelheid met een groot gedeelte van zijn rug op de mat werpt.
Ook is er sprake van een ippon als een judoka in een en dezelfde wedstrijd zijn tweede waza-ari scoort, zijn tegenstander 25 seconden lang in een houdgreep op de grond controleert of als de tegenstander door af te kloppen de wedstrijd opgeeft.

waardering teken – 5 punten

Waza-ari

Er is sprake van een Waza-ari als iemand wordt geworpen maar één van de criteria die voor een Ippon vereist zijn ontbreekt. Ook wordt er waza-ari gescoord als de tegenstander tussen de 15-24 seconden in een houdgreep heeft gelegen.

Overige veel gebruikte tekens die de scheidsrechter gebruikt tijdens een wedstrijd:

Begrip teken – geen punten

Maté

De scheidsrechter roept Maté indien er gestopt moet worden. Dit heeft geen consequenties voor waardering. Indien de wedstrijd met tijdsonderbreking wordt gespeeld wordt de wedstrijdklok stilgezet.

Osaekomi

Osaekomi

De scheidsrechter constateert een houdgreep en geeft dit aan. De klok voor het meten van de tijdsduur van de houdgreep wordt gestart.

Toketa

Toketa

De scheidsrechter constateert dat de houdgreep verbroken is en geeft dit aan.
De klok voor het meten van de tijdsduur van de houdgreep wordt gestopt en gemeten.

4.4.Wedstrijdgroep

De judoka’s die mee doen met wedstrijden  (of op wedstrijden willen gaan) komen in aanmerking voor de extra wedstrijdtraining op zaterdagmorgen.

De training is op zaterdag van 10:30-11 :30; de oudere judoka’s krijgen daarna nog een half uur specifieke training. (denk aan verwurging, armklemmen etc)

Hier zijn de volgende voorwaarden aan verbonden :

De judoka:
– Traint serieus mee.
– komt met grote regelmaat naar de reguliere trainingen.
– komt met grote regelmaat naar de wedstrijdtraining.
– neemt deel aan wedstrijden of heeft de intentie om op (korte) termijn deel te gaan nemen aan wedstrijden.
– kan alleen meedoen indien de trainer dit heeft geaccordeerd.
– Indien de judoka verhinderd is om een wedstrijdtraining bij te wonen, dan dient dit op tijd doorgegeven te worden.

Mocht er aan bovenstaande voorwaarden niet (meer) voldaan worden, dan kan er besloten worden om de judoka uit te sluiten voor de wedstrijdtraining.
Indien de judoka besluit om niet meer deel te nemen aan de wedstrijdtraining, dan dient hij/zij dit direct mede te delen.
Het aanmeldingsformulier voor deelname aan de wedstrijdtraining is verkrijgbaar op de dojo.

5. Activiteiten

Onze activiteiten commissie bestaat uit: Menno Wijnen en Jeroen Ruijters. Zij houden zich primair bezig met het regelen / organiseren van de activiteiten, met de ondersteuning van de bestuursleden en eventuele vrijwilligers.

Het e-mailadres voor de activiteiten is: bcsactiviteiten@gmail.com

5.1.Examens

Jaarlijks worden er banden examens afgenomen. We nemen deze examens meestal af vlak vóór de grote zomervakantie. Het is overigens niet vanzelfsprekend dat ieder lid altijd zijn eerstvolgende hogere band (slip) krijgt. Je moet hiervoor wel regelmatig komen trainen!  (minimaal 1 x per week).
Voor het afnemen van de examens zullen ten alle tijden de uitgangspunten van de JBN gelden (kleur band en leeftijd, vaardigheidseisen).

5.2.Uitstapjes

We organiseren 1 tot 2 x per jaar een leuk uitstapje voor onze leden zoals een bv. een judokamp, judozwemmen of een andere activiteit en we trakteren op een heerlijk ijsje in de laatste week voor de vakantie. Ook onze goedheiligman zal onze leden niet vergeten.

Voor alle activiteiten kan een eigen bijdrage van de leden gevraagd worden.
Let op! Indien er een achterstand is in de betaling van de contributie kan de judoka uitgesloten worden van deelname aan de activiteiten.

5.3.Algemene ledenvergadering

Jaarlijks houden wij onze algemene ledenvergadering. Deze vindt plaats eind februari/begin maart.
Hiervoor krijgen de leden tijdig een uitnodiging.

Enkele punten op de agenda zijn:

 • Verslag vorige vergadering
 • Financieel verslag van de penningmeester
 • Verslag kascommissie
 • Verslag secretaris
 • Verslag wedstrijd coördinator
 • Bestuursverkiezing
 • Verkiezing leden der kascommissie
 • Contributie

6. Bestuur

Het bestuur bestaat uit leden of ouders van leden die als vrijwilliger het reilen en zeilen van de vereniging naar eer en geweten in goede banen proberen te leiden.
U kunt voor alle vragen of opmerkingen bij één van de bestuursleden terecht.

Het bestuur is via het algemeen e-mailadres te bereiken: bcsamuraisusteren@gmail.com

Tevens hebben wij ook een website waar wij u informeren over zaken die van belang zijn.
U vindt daar een overzicht van de aankomende wedstrijden, foto’s en verslagen van al onze activiteiten, de prestaties van onze kanjers en nog veel meer informatie.

Het adres is: www.bcsamurai.nl

Voorzitter:
Sander Janssen           tel. 06-51689222                    sanderjanssen75@gmail.com

 • Algemeen zaken
 • Aanspreekpunt BCSS toernooi

Penningmeester:
Brenda van Son          tel. 06-28403432                    brenda.vanson@kpnmail.nl

 • Financiële administratie
 • Aanspreekpunt BCSS toernooi

Secretaris:
Jeroen Ruijters            tel: 06-44513096                    jjmruijters@home.nl

 • Secretariële zaken

Wedstrijd coördinator:
Thomas Kronberger                                                   tkronberger@hetnet.nl

 • Wedstrijden coördineren

Ondersteuning Dojo:
Melanie Teunissen     tel: 06-22651756                               

 • Begeleiding trainingsuren
 • Bestellingen materialen
 • Ondersteuning bestuur in uitvoerende taken

Het heeft de voorkeur om de bestuursleden via de algemene e-mail te benaderen: bcsamuraisusteren@gmail.com

7. AVG-wetgeving

Budoclub Samurai heeft alle persoonsgegevens die worden gebruikt voor verschillende doeleinden van de vereniging, volgens de AVG-wetgeving beschermd.
Alleen geautoriseerde personen hebben toegang tot deze gegevens.
Deze personen hebben een geheimhoudingsverklaring getekend die volgens de AVG-wetgeving is goedgekeurd.
Tevens is de privacy-policy van de vereniging volgens de AVG-wetgeving duidelijk na te lezen op onze website: https://bcsamurai.nl/