Beleid en gedragsregelement

Budoclub Samurai Susteren hanteert volgens de actuele VOG-regels het beleid en gedragsregelement. Deze regelgeving is in het leven geroepen door de NOCNSF ivm. het willen invoeren van een veiligere omgeving in het sport-gebeuren.
Dit houdt in dat er bij onder andere geweld, pesterijen, intimidatie en discriminatie accuraat en kordaat wordt opgetreden volgens het VOG-beleid. Ook het aanstellen van vrijwilligers zal volgens het VOG-beleid worden uitgevoerd
In onderstaande paragrafen wordt dit uitgebreider toegelicht.

Geweld.
In de budoclub Samurai wordt een “zero-tollerance” beleid gevoerd als het gaat om geweld. Indien deze situatie voorkomt wordt ad hoc gereageerd door enkele leden van het bestuur in combinatie met de VCP (Vertrouwens Contact Persoon), en zal de afhandeling volgens het VOG-beleid worden toegepast. Dit betekent dat indien nodig ouders worden ge├»nformeerd over de situatie en worden er sancties opgelegd voor diegene waarvoor het is bedoeld.

Pesten.
Indien er wordt vernomen dat er onder de leden gepest wordt, zal er meteen actie worden ondernomen om deze situatie tot een einde te brengen. De betrokkenen worden door enkele leden van het bestuur met de VCP tot een gesprek uitgenodigd (met de ouders erbij) om de reden van deze situatie te inventariseren. Daarnaast zullen er ook sancties worden uitgedeeld die van verschillende aard zullen zijn voor de betrokkene(n). In het ergste geval kan een schorsing van de club worden toegepast en een melding naar de JBN.

Intimidatie.
Budoclub Samurai is erg gesteld op wederzijds respect tussen de leden, dus intimidatie is voor deze budoclub een ernstige overtreding tov. het gedrachtregelement. Indien deze situatie zich zou voortdoen, zal er adequaat een oplossing worden toegepast. Deze oplossing kan onder andere bestaan door de betrokkenen in een gesprek nogmaals duidelijk te maken wat het beleid- en gedragsregelement van de club in houdt en dat deze beleidsvoering onder geen enkele wijze zal worden geschonden.
Zou deze situatie worden voortgezet, dan volgen er sancties zoals het schorsen van de betrokkene(n) en een melding naar de JBN.

Discriminatie.
Discrimineren is op zich als een niet toelaatbare actie, laat staan als het in een clubverband voorkomt. Indien de budoclub enige vorm van discriminatie ontdekt, worden de betrokkene(n) meteen ter verantwoording gesteld dmv. een gesprek (met de ouders erbij). Tevens zullen er sancties worden toegepast zoals een tijdelijke schorsing of indien het voorval te erg is, een permanente schorsing van de club en een melding naar de JBN.

Aanstellen vrijwilligers.
De budoclub Samurai zal het aanstellen van vrijwilligers binnen de club ten alle tijden volgens de VOG-regelgeving doen. Dit houdt in dat de vrijwilliger allereerst in een gesprek krijgt te horen wat er van hem of haar wordt verwacht. Indien de vrijwilliger van buiten de club komt, zal hij of zij zich moeten voorstellen en uitleggen waarom hij of zij de club wilt komen ondersteunen. Natuurlijk wordt er navraag gedaan wie deze vrijwilliger is. Indien nodig wordt er ook een vrijwilligersverklaring opgesteld waaruit blijkt dat deze persoon geschikt is voor de club.

VCP.
VCP of te wel vertrouwenscontactpersoon is iemand van de club die in bovenstaande gevallen meehelpt te bemiddelen om tot een rechtvaardige en eenduidige oplossing te komen. Het is ook mogelijk een een vertrouwenscontactpersoon van de JBN te benaderen.
Budoclub Samurai Susteren vertrouwenspersonen:
Brenda van Son,
brenda.vanson@kpnmail.nl,
06-28403432
Sander Janssen,
sanderjanssen75@gmail.com,
06-51689222

JBN vertrouwenscontactpersoon:
Wouter Koeman,
w.koeman@jbn.nl,
06-24910493